Tuyển sinh 2011
Thông tin tuyển sinh 2011 | Những điều cần biết tuyển sinh 2011 | Điểm sàn đại học | Điểm sàn cao đẳng
Điểm sàn năm 2010 của khối A, D là 13, của khối B, C là 14 điểm
Điểm chuẩn đại học 2010 | Điểm chuẩn cao đẳng 2010
Vào đây để xem điểm chuẩn đại học 2010
Sách những điều cần biết về tuyển sinh năm 2011
nhung dieu can biet ve tuyen sinh 2011